INTRODUCCIÓ

Tu pots canviar el futur

Hola, som uns nens de 13-14 anys que vam pensar una idea per no contaminar el mon. Una de les causes que contaminen més al món són els cotxes.Vam pensar en una idea re-utilitzable i vam pensar amb el aigua. Si una cascada, amb la força de l’aigua, es pot fer electricitat, perquè no podem fer el mateix però més petit? I de aquí a sortit el nostre motor i prototip de HYDROQUICK.

El nostre objectiu de la ODS, és el objectiu de acció per al clima. Hem pensat aquest, perquè si no actuem ara, ja no tindrem temps. Ara es hora de canviar.